MONDAY, 22-07-2024 AT 06:54 AM
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾN TRE
PreviousNext
THÔNG BÁO

Thư viện số chỉ phục vụ bạn đọc Trường Chính trị Bến Tre. Để xem tài liệu Bạn đọc gửi thông tin cá nhân (Họ và tên, Lớp, email) qua email: shusivntek@gmail.com Hướng dẫn sử dụng Thư viện số, bạn đọc xem mục Trợ giúp. Thư viện số có thể truy cập trên máy tính và Smart phone. Số điện thoại hỗ trợ bạn đọc: 0933 158 144 Mrs. Duyên.

THỜI GIAN PHỤC VỤ THƯ VIỆN
Thứ Hai đến Thứ Sáu, Từ 7:00 AM - 17:00 PM
Nghỉ các ngày Lễ theo quy định.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ

Chọn một đơn vị để xem các bộ sưu tập

TÀI LIỆU TẢI LÊN GẦN ĐÂY
Tài liệu
Danh mục tiểu luận tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp các lớp TC LLCT-HC, TC LLCT hệ tập trung, không tập trung
(Thư viện TCTBT, 2024) Thư viện TCTBT
Danh mục tiểu luận tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp các lớp TC LLCT-HC, TC LLCT hệ tập trung và hệ không tập trung
Tài liệu
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 36
(Thư viện TCTBT, 2024) Thư viện TCTBT
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 36
Tài liệu
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 35
(Thư viện TCTBT, 2024) Thư viện TCTBT
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 35
Tài liệu
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 32
(Thư viện TCTBT, 2024) Thư viện TCTBT
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 32
Tài liệu
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 31
(Thư viện TCTBT, 2024) Thư viện TCTBT
Danh mục tiểu luận Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 31
  THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN WILEY

  KHOA HỌC TRỰC TIẾP

  LIÊN KẾT SPRINGER